Odiyometri - İşitme Testi (KBB Uzmanı veya Odiyometrist tarafından)

Bilgi Formu

İşitme kayıp derecesini ve türünü belirleyen işitme testine odyometri testi denilmektedir.

İnsanlar frekans tabanlı duyarlar ve her frekansta duyulan ses duyarlılığı farklıdır. Normal işitmeye sahip insanlar, 20 Hz ile 20.000 Hz arasında duyarken, yaşın ilerlemesi ve kulağı olumsuz etkileyen etkenler sonucunda bu frekans aralığı daralır. İşitme testi yapılırken kişinin frekans bazlı duyduğu sesler tespit edilir. Buna ek olarak ses şiddeti desibel olarak ifade edilir. Sağlıklı bir kişinin duymuş olduğu dinamik alan 0-120 dB aralığındadır. İşitme testi yapılırken kişinin aynı zamanda daralan dinamik işitme alanı tespit edilir.

Test sırasında kulanılan sesler 125 Hz ile 8000 Hz aralığındadır. 125 Hz bölgesi alçak frekans bölgesi olarak tabir edilir ve en kalın(bas) sesler bu alandadır. Frekans yükseldikçe ses incelir. Şiddet yönünden incelediğimizde ise 0 dB’den başlayan sesler yükseldikçe ses şiddeti artar. Ancak 120 dB yukarısındaki sesler normal bireyler için rahatsız edici ses seviyesi olarak kabul edilir ve bu şiddetin üzerinde ses gönderilmez. İnsanlar yaşlandıkça duyma organı olan kulak da yaşlanır. Bu yüzden en sağlıklı duyum 14 yaşına kadar olan çocuklarda gözlenir, sonrasında ise işitme performansı düşmeye başlar.

Çalışma hayatında da çoğu firmada çalışanlar sürekli ya da aralıklı olarak; şiddetli ya da hafif düzeyli gürültüye maruz kalmaktadır. Bu nedenle yine akciğer grafisi gibi işitme testi de çoğu firmada işe giriş/periyodik muayenelerde yaptırılması istenen tetkiklerdendir. Bu tetkiklerin de KBB uzmanı hekim tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması sonuçların güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda bünyemizdeki KBB uzmanı ve/veya Odiyometrist tarafından işitme testlerinizin değerlendirilmesi-onaylanması-raporlanması hizmetini vermekteyiz.

Benzer Ürünler

Kalp, akciğerler, kan damarları, solunum yolları ile göğüs ve omurga kemiklerinin görüntülerinin alınarak ilgili sağlık sorunlarının belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Akciğer Grafi (Radyolog tarafından)

Kalp damar hastalıklarının tanısı için kullanılan EKG, kalbin kasılması sırasında ortaya çıkan elektriksel aktivitenin grafiksel olarak kayıt edilmesini sağlayan bir cihazdır.

EKG (Kardiyolog tarafından)

Göz testi, hastanın genel göz sağlığını değerlendirmek ve hastada göz hastalıklarından herhangi birinin mevcudiyetini kontrol etmek amacıyla yapılan çeşitli ölçümleri ifade etmektedir.

Göz (Göz Uzmanı tarafından)

Akciğer fonksiyon testi olarak da bilinen solunum fonksiyon testi, akciğerin çalışma performansını ölçmeye yarar.

Solunum Fonksiyon Testi (Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından)