Pnömokonyoz (ILO tarfından sertifikalı Pnömokonyoz okuyucuları tarafından; Tek-Çift okuyucu)

Bilgi Formu

Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir. İş sağlığı hizmetlerinin her basamağında etkin koruma ve önleme yöntemleri ile pnömokonyoz kontrolünün sağlanması mümkündür.Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği yönünden düzenli ve etkin izlem uygulandığı için pnömokonyoz açısından kontrol altına alınmış olması beklenen kömür madenciliği işletmelerinde bile yeni pnömokonyoz olguları saptanmaktadır.

Ayrıca son zamanlarda giderek artan silikoz olguları, bu güne kadar bilinmeyen iş kollarında dahi görülmeye başlamıştır (Kum püskürtme işlerinin yapıldığı kot taşlamacılığı, cam şekillendirme işleri vb.). Olgu bildirim sistemimizdeki ciddi sıkıntılar nedeniyle diğer meslek hastalıkları gibi pnömokonyozlar da kayıtlarımızda göreceli olarak daha az görülmektedir. Oysa bildirilmeyen pnömokonyoz olguları da dikkate alındığında pnömokonyozun ülkemiz için önemi daha da artmaktadır.

Bu kapsamda eğer pnömokonyoz açısından risk teşkil eden bir iş yapıyorsanız bakanlığında önerdiği gibi yılda 1 kere tarama amaçlı çift okuyuculu pnömokonyoz okuması yaptırmanızı öneririz. Bünyemizdeki pnömokonyoz okuyucuları ile bu konuda sizlere yardımcı olmaktan gurur duyarız.

Benzer Ürünler

Kalp damar hastalıklarının tanısı için kullanılan EKG, kalbin kasılması sırasında ortaya çıkan elektriksel aktivitenin grafiksel olarak kayıt edilmesini sağlayan bir cihazdır.

EKG (Kardiyolog tarafından)

Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Pnömokonyoz (ILO tarfından sertifikalı Pnömokonyoz okuyucuları tarafından; Tek-Çift okuyucu)

Akciğer fonksiyon testi olarak da bilinen solunum fonksiyon testi, akciğerin çalışma performansını ölçmeye yarar.

Solunum Fonksiyon Testi (Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından)

İşitme kayıp derecesini ve türünü belirleyen işitme testine odyometri testi denilmektedir.

Odiyometri - İşitme Testi (KBB Uzmanı veya Odiyometrist tarafından)